09.9.2015

ΝΕΟ MICROSITE ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ "DELTA BOOTH"

http://deltabooth.delta-iek.gr/
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει τη φωτογραφία του, να επιλέξει την ειδικότητα που θέλει να ακολουθήσει και να την διαμορφώσει με τα αξεσουάρ της κάθε ειδικότητας!

Επόμενο