05.9.2014

Το “Erasmus +, 18 εως 30” στην Orange Advertising

Η Orange Advertising επιλέχθηκε για την προώθηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Erasmus +”. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την αύξηση της απασχολησιμότητας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της νεολαίας. Η εταιρεία μας θα ασχοληθεί εξ ολοκλήρου με την προώθηση του προγράμματος σε έντυπα και περιοδικά, και ταυτόχρονα με τη δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων και αφισών. Ραδιοφωνικά spots και προωθητική καμπάνια στα κοινωνικά δίκτυα έχουν αρχίσει ήδη να προετοιμάζονται. Τέλος, στα πλαίσια της διαφημιστικής εκστρατείας θα δημιουργηθούν διάφορα είδη γραφείου, αλλά και σακίδια πλάτης. Στόχος μας είναι το νέο πρόγραμμα “Erasmus +” να ξεπεράσει σε συμμετοχές ανάλογα προγράμματα και να προαχθεί στη νεολαία το Ευρωπαϊκό πνεύμα.

Επόμενο