27.11.2020

ΣΤΗΝ ORANGE ADVERTISING Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «BORDERLESS CULTURE»

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία καμπάνιας προβολής του έργου «Borderless Culture» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”, την οποία ανέλαβε μετά από διαγωνισμό και δημιούργησε η Orange Advertising για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός του project ήταν η ανάδειξη, προβολή και τουριστική αξιοποίηση μιας περιοχής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: του Λόφου (ή Τύμβου) Καστά στην Αμφίπολη, με τα παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας αρχαιολογικά ευρήματα. Για τους σκοπούς της προβολής δημιουργήθηκαν ενημερωτικό φυλλάδιο, τρίγλωσσος πολυτελής οδηγός του έργου, ενώ πραγματοποιήθηκε φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του χώρου της Αμφίπολης. Στόχος του “Borderless culture”, είναι η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της αποκατάστασης των αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων-μνημείων διασυνοριακής σημασίας, προκειμένου να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί ένας βιώσιμος διασυνοριακός τουριστικός θεματικός προορισμός.

Επόμενο