27.11.2020

ΣΤΗΝ ORANGE ADVERTISING Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία καμπάνια προβολής του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος Διανομής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος Σχολικού Έτους 2019-2020 που υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την οποία ανέλαβε μετά από διαγωνισμό και δημιούργησε η Orange Advertising. Σκοπός του project ήταν η ενίσχυση των θετικών στάσεων των μαθητών ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες μέσα από τη συγκεκριμένη οργανωμένη παρέμβαση, η προώθηση της υγιεινής διατροφής και η καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Για τους σκοπούς της προβολής πραγματοποιήθηκε δημιουργικός σχεδιασμός, συγγραφή και παραγωγή σαράντα πέντε ραδιοφωνικών σποτ και σαράντα πέντε τηλεοπτικών σποτ. Τα σποτ είχαν τη μορφή animation σε συνδυασμό με ρεαλιστικά πλάνα, ώστε να προσελκυστεί το ενδιαφέρον των παιδιών. Δημιουργήθηκαν χαριτωμένοι animated characters, οι οποίοι επικοινωνούσαν τις αξίες των τροφίμων, δίνοντας φιλικό τόνο στην καμπάνια και μετατρέποντας τη μάθηση σε μια διασκεδαστική διαδικασία.

Επόμενο